กลุ่มวิจัยภูมิคุ้มกันด้านเซลล์บำบัดมะเร็ง (Cancer Cellular Immunotherapy) สร้างความเท่าเทียมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งชาวไทย