สนับสนุนการวิจัยกับ "กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ"


Loving is Giving

ท่านที่สนใจสนับสนุนงานวิจัยของเรา สามารถบริจาคได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้นะคะ

1. บริจาคด้วยตนเองที่อาคารอานันทมหิดล ชั้น1 ศูนย์ผู้มีอุปการคุณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (09.00-15.00 น.)

2. โอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์โดยตรง ผ่านระบบตู้เอทีเอ็มและแอปพลิเคชัน SCB Easy เลขบัญชีกระแสรายวัน 045-304669-7 ชื่อบัญชี “คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เงินบริจาคเพื่อการวิจัย) โดยท่านต้องกรอกรายละเอียดเพื่อแจ้งขอรับใบเสร็จสำหรับลดหย่อนภาษีทาง: http://canceriec.md.chula.ac.th/donation (จะได้รับใบเสร็จจากระบบของสรรพากรทาง email ที่ท่านแจ้งไว้ ถ้าไม่ได้แจ้ง email ไว้ จะส่งทางไปรษณีย์)

3. บริจาคผ่านบัตรเครดิต/เดบิตที่เว็บไซต์ https://www.chula.ac.th/about/giving (จะได้รับใบเสร็จของจุฬาฯทางอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้ ถ้าไม่ได้แจ้ง email ไว้ จะส่งทางไปรษณีย์)

4.บริจาคผ่าน E-donation ด้วยระบบ QR code อย่าลืมกด “ยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลแก่กรมสรรพากร” นะคะ

ท่านสามารถบริจาคผ่าน E-donation ด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ค่ะ
4.1 สแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชั่น Internet banking ของท่าน (ยกเว้น ธนาคารกรุงศรีฯ ที่ยังไม่รองรับระบบ e-donation ณ ขณะนี้)
4.2 ระบุยอดเงินที่ท่านต้องการร่วมสมทบทุน
4.3 กด “ยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลการบริจาคแก่กรมสรรพากร” ตรงหน้ากรอกยอดบริจาคเงินในแอปพลิเคชั่นของท่าน
4.4 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง กดตกลงเพื่อทำการโอนเงินและเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานค่ะ
—-
ท่านสามารถตรวจสอบรายการบริจาคผ่านเว็บไซต์สรรพากรได้โดยตรงโดยไม่ต้องขอใบเสร็จกับทางเรา (ภายใน 2-5 วันหลังการทำรายการ) โดยเข้าสู่ระบบด้วย login เหมือนตอนท่านยื่นภาษีออนไลน์ได้ที่: http://edonation.rd.go.th/donate/Index_InfoS.jsp

5. บริจาคผ่าน application True money wallet โดยขอใบเสร็จได้ตั้งแต่ยอด 500 บาทขึ้นไปค่ะ

#MakeItPossible #สู้มะเร็งเป็นไปได้