เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการวิจัยการรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความก้าวหน้าในปัจจุบัน โดยได้รับการสนับสนุนในการก่อตั้งศูนย์วิจัยจากทุน “สร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ช่วงที่ 2” ร่วมกับงบประมาณจากศูนย์ความเป็นเลิศโรคมะเร็งครบวงจร และศูนย์ความเป็นเลิศเซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์บำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แม้ว่าการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันมีวิธีการหลายอย่าง แต่มักมีผลข้างเคียงต่อร่างกายผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ดังนั้นการวิจัยเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดและผลข้างเคียงลดลงจึงมีความจำเป็นอย่างมาก เป็นผลให้การพัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็งในยุคปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดมากยิ่งขึ้น และเพื่อลดการนำเข้ายาและเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดราคาสูงจากต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการวิจัยในประเทศไทยให้สำเร็จ

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ (CU Cancer Immunotherapy Fund) ขึ้น เพื่อระดมทุนไปสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง เพราะต้องอาศัยแรงสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการจัดหาทุน จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ และจัดสร้างสถานที่ เพื่อดำเนินงานวิจัยให้สำเร็จลุล่วงได้

สมาชิกกลุ่มวิจัย

0 +
scientists supported globally
0 M+
invested in research
ALL
CANCER
can potenially be treated with immunotherapy
0 +
clinical trials funded

สงสัยมั้ย...
เราทำอะไรอยู่?

เพราะมะเร็ง คือ โรคร้ายที่ใกล้ตัวทุกคน และการรักษาในปัจจุบันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก ‘ภูมิคุ้มกันบำบัด’ จึงเป็นการรักษาที่เราเห็นว่า ‘มีประสิทธิภาพ’ ในการช่วยให้ ‘ผู้ป่วยมะเร็งชาวไทย’ เข้าถึงโอกาสรักษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

ด้วยความช่วยเหลือจากทุก ๆ คน เราจะมีเงินทุนในการวิจัยมากขึ้น ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการค้นคว้า และพัฒนาวิธีการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด เพื่อเพิ่มโอกาสการวิจัยในมะเร็งหลายชนิดมากขึ้น

คิดค้น... เพื่อพัฒนาวิธีการรักษาให้ได้ผลดีที่สุด

วิจัย... เพื่อต่อชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง

ยกระดับ... คุณภาพการรักษา

ภารกิจที่ต้องพิชิตให้ได้...

เงินบริจาคโปร่งใสจริงหรือเปล่า? เป็นคำถามที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ กับกิจกรรมที่ต้องอาศัยพลังจากผู้คนจำนวนมาก ทางกองทุนเข้าใจจุดนี้ดี และมีความประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลส่วนเงินสนับสนุน ให้ทุกคนติดตามแผนงานว่าตอนนี้ ‘งานวิจัย’ ของเรา มีความคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหน

เงินบริจาคเกือบทั้งหมด ถูกใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนการวิจัยของเราอย่างเต็มที่ทุกบาท ทุกสตางค์ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้คนไทยทุกคน

และมีส่วนเล็กน้อยเท่านั้นที่เรานำมาใช้ในการจัดการภายใน เช่น การจัดทำเว็บไซต์ประกอบข้อมูล ค่าดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ และค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรม เพื่อให้ทุกคนรับรู้ถึงความสำคัญของการวิจัยเพื่อรักษาโรคมะเร็งด้วย ‘ภูมิคุ้มกันบำบัด’