สมทบทุนบริจาค

สนับสนุนโครงการวิจัย ภูมิคุ้มกันบำบัด

บริจาคด้วยตนเอง

ศูนย์ผู้มีอุปการคุณ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ในเวลาราชการ)

*จะได้รับใบเสร็จการบริจาค นำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ทันที

บริจาคด้วยการโอนเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ 045-304669-7
(โปรดใช้บัญชีกระแสรายวันเป็นหลัก)

หากต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี ให้กรอกข้อมูลทาง https://canceriec.md.chula.ac.th/donation

บริจาคออนไลน์บริจาคผ่าน E-Donation

เพียงสแกน QR Code บริจาคได้ทุกธนาคาร

ตรวจสอบรายการบริจาคผ่านเว็บไซต์สรรพากรได้โดยตรง ไม่ต้องใช้ใบเสร็จ (เฉพาะผู้ที่ยื่นภาษีออนไลน์เท่านั้น)

บริจาคผ่านบัตรเครดิต

หรือ Bill payment ที่ https://www.chula.ac.th/about/giving

จะได้รับใบเสร็จการบริจาค ผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

ยาภูมิคุ้มกันบำบัด
จะเกิดในไทยต้องมีแรงหนุนขนาดไหน

ถึงแม้วันนี้ เราจะมีแรงสนับสนุนเข้ามาจำนวนมาก แต่ยังต้องการงบสนับสนุนอีกกว่า 1,855 ล้านบาท เพราะแต่ละขั้นตอนงานวิจัย ล้วนเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย

5 ขั้นตอนผลิตยามะเร็ง

01

ผลิตยาแอนติบอดีต้นแบบจากหนูทดลอง

เราต้องใช้หนูทดลองในการสร้างยาแอนติบอดีต่อต้านเซลล์มะเร็ง ที่มีโอกาสพบ 0.001% หรือ 1 ใน 100,000 ดังนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะเจอแอนติบอดีตามที่ต้องการตั้งแต่ครั้งแรก ๆ

02

ปรับปรุงแอนติบอดีต้นแบบให้เข้ากับร่างกายมนุษย์

เพราะแอนติบอดีจากสัตว์ทดลอง นำมาใช้กับมนุษย์ทันทีไม่ได้ จึงต้องนำไปแก้ไขโครงสร้าง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นก่อน

03

ผลิตยาในโรงงานจำนวนมาก

เมื่อได้ยาต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ และเข้ากันได้กับร่างกายมนุษย์แล้ว จึงต้องผลิตยาจำนวนมากในโรงงาน ซึ่งต้องควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด ตามมาตรฐานสากลในการผลิตยา

04

ทดสอบยาในสัตว์ทดลอง

ทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของยาในหนู และลิง โดยจะต้องสังเกตอาการ และเฝ้าระวังผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ก่อนนำยามาทดสอบในมนุษย์

05

ทดสอบยาในมนุษย์

ตรวจดูปริมาณการให้ยา ประสิทธิภาพการรักษา และผลข้างเคียง ซึ่งจะทดสอบในผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยต้องเฝ้าระวังผู้ป่วยเป็นอย่างดี

06

ยาภูมิคุ้มกันมะเร็งได้การยอมรับ

เมื่อถึงเวลานั้น การรักษาด้วย ‘ภูมิคุ้มกันบำบัด’ จะกลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการรักษามะเร็งในไทย เพราะเป็นวิธีรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อย มีประสิทธิภาพดี และทุกคนเข้าถึงได้

ขอบคุณทุกน้ำใจ
ที่ช่วยเหลือ...
การระดมทุน

รู้หรือไม่ว่า มนุษย์มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากถึง 1 ใน 3 นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไม… เราถึงต้องเร่งงานวิจัยให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงการรักษานี้ให้ได้

ซึ่งถือว่าบริษัทยาจะคุ้มค่ามากในการลงทุน เพราะมูลค่าตลาดยาภูมิคุ้มกันรักษามะเร็งนั้นสูงถึง 9 ล้านล้านบาทต่อปี และโรงพยาบาลชั้นนำของไทยก็ต้องสั่งนำเข้ายาจากต่างประเทศ ในราคาโดสละ 2 แสนบาท ซึ่งผู้ป่วยต้องฉีดทุก 3 สัปดาห์ และถ้าการรักษาได้ผลดี ก็จะยังต้องรับยาติดต่อกันอย่างน้อยอีก 2 ปี ถึงจะสามารถควบคุมเซลล์มะเร็งได้ เท่ากับว่าผู้ป่วยจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่ต่ำกว่าคนละ 8 ล้านบาท!

แคมเปญบริจาค 5 บาท
เพื่องานวิจัยยารักษามะเร็ง

การขอคนไทยแค่ 5 บาท…เพื่อผลิต “ยาภูมิคุ้มกันบำบัด” คือการขอเพื่อให้ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง” แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเงินเพียงพอต่อการศึกษาวิจัยเพื่อผลิต “ยาภูมิคุ้มกันบำบัด”

ถ้าคนไทยที่มีรายได้ 40 ล้านคน สนใจช่วยบริจาคคนละ 5 บาท เป้าหมายขั้นต้น 200 ล้านบาท ก็จะสำเร็จทันที!

ยอดเงินบริจาค
0
ณ วันที่ 16 ตุลาคม 61
ยอดเงินบริจาค
0
ณ เดือน ธ.ค. 61

แคมเปญ
Make It Possible Virtual Run

สู้มะเร็ง…เป็นไปได้

ให้ทุกก้าวของคุณ…มีความหมายมากกว่าสุขภาพ โดยกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งในราคาที่เข้าถึงได้ โดยรายได้ทั้งหมด จะร่วมสมทบกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อร่วมจัด
กิจกรรมระดมทุน

LINE Official Account

Facebook Messenger

ส่งรายละเอียดทางอีเมล

คุยกับเราได้ที่เบอร์นี้

Donate FAQs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.